Списък на предпазните средства и медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ-Благоевград“ АД

* Пациентски монитор- 10 броя

* Перфузори- 15 броя

* Дванадесет канален ЕКГ монитор- 2 броя

* Дефибрилатор-2 броя

* Респиратора- 7 броя

* Подвижен рентгенов апарат- Кугел-1 брой

* Маски FFP2 и FFP3- 500 броя

*Еднократни маски -10 000 броя

*Предпазни облекла  за многократна употреба 1000 броя.

Изброената медицинска апаратура е крайно необходима за провеждане на лечение и наблюдение на пациенти с COVID 19 в отделенията, съгласно заповед на МЗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *