16Mar/20

ДАРЕНИ

Списък на предпазните средства и медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ-Благоевград“ АД * Пациентски монитор- 10 броя * Перфузори- 15 броя * Дванадесет канален ЕКГ монитор- 2 броя * Дефибрилатор-2 броя *Read More…